Nowe szkolenia TÜV AUSTRIA

12 lutego 2019

Szkolenia biznesowe przygotowane przez TÜV AUSTRIA przeznaczone są zarówno dla menadżerów i liderów zespołów, jak i trenerów wewnętrznych i pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia „Motywowanie z elementami coachingu„. Są to warsztaty mające na celu zdobycie umiejętności motywacji własnej i pracowników, z użyciem technik coachingowych, jak również poznanie pozapłacowych sposobów motywowania i zasad poprawnej komunikacji w relacji szef-pracownik.

Najbliższy termin szkolenia: 07 marca 2019

Miejsce szkolenia: Katowice (Centrum Szkoleń TÜV AUSTRIA)

Osoba kontaktowa: Róża Brzeska – roza.brzeska@tuv.at – tel.: +48 32 730 28 11