Szkolenie monterów połączeń kołnierzowych

24 lutego 2020

TÜV Austria Services GMBH prowadzi szkolenia i certyfikację personelu odpowiedzialnego za wykonywanie połączeń kołnierzowych zgodnie z normą EN 1591-4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie (Flanges and their joints – Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of the bolted connections of critical service pressurized systems).

 

Połączenia kołnierzowe zapewniają trwałą eksploatację rurociągów oraz zbiorników. Jakość wykonanych połączeń, weryfikowana poprzez ich szczelność i niezawodność, jest bezpośrednio związana z precyzją prac wykonanych przez instalatora. Zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe przygotowanie i wykonanie złączy kołnierzowych pozwala ograniczyć wpływ czynnika ludzkiego na powstawanie nieszczelności oraz zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji systemów pracujących pod ciśnieniem.

Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz wydaniem certyfikatu przez jednostkę certyfikującą TÜV AUSTRIA CERT GMBH, którego ważność wynosi 5 lat. Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej TÜV AUSTRIA stanowi respektowane na całym świecie obiektywne potwierdzenie kompetencji.

Zapraszamy na szkolenie!