TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oferuje szkolenia i warsztaty doskonalące w kluczowych dla funkcjonowania firmy dziedzinach, takich jak jakość, bezpieczeństwo, ochrona środowiska. Doświadczeni eksperci i trenerzy TÜV AUSTRIA pomagają rozwijać kompetencje kadry kierowniczej, pełnomocników i audytorów systemów zarządzania, pracowników służby BHP, osób odpowiedzialnych za organizację pracy, jej jakość i wydajność, a także grup, zespołów i pojedynczych pracowników.

Oferta obejmuje zarówno szkolenia specjalistyczne i techniczne, szkolenia biznesowe (kompetencyjne) oraz szkolenia z zakresu systemów zarządzania.

Dlaczego TÜV AUSTRIA?

 • analizujemy potrzeby naszych klientów,
 • oferujemy szkolenia „szyte na miarę”
 • nasi trenerzy to wysokiej klasy specjaliści – praktycy, doświadczeni eksperci branżowi,
 • szkolenia mają charakter aktywnych warsztatów i ćwiczeń, co stanowi klucz do ich efektywności.

Oferujemy również usługi w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, takie jak współpraca
w ocenie ryzyka zawodowego, ryzyka ergonomicznego, doradztwo w obszarze technicznego bezpieczeństwa pracy, audyty BHP i PPOŻ i wiele innych.

KONTAKT

Andrzej FEDEROWICZ
Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy
tel.: +48 660 443 189
e-mail: andrzej.federowicz@tuv.at

SCC (ang. Safety Certificate Contractors) – jest to powszechnie obowiązująca procedura certyfikowania systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Uznany system w Unii Europejskiej ( m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii).
Cel szkolenia SCC to ustawiczne poprawianie warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska po stronie wszystkich zaangażowanych przedsiębiorstw i pracowników.

Grupy docelowe:

 • kontraktorzy / firmy wykonawcze
 • agencje pośrednictwa pracy
 • osoby fizyczne chcące podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie ochrony zdrowia i środowiska

Branże uwrażliwione na tematykę bezpieczeństwa:

 • przemysł olei mineralnych
 • przemysł budowalny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł papierniczy
 • budowa elektrowni i zakładów energetycznych

Korzyści dla zleceniodawców:

 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa
 • redukowanie po stronie zleceniodawcy kosztów wynikających ze skutków zaistniałych wypadków
 • pozytywny wpływ na zachowania pracowników w zakresach: BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska
 • przydatne kryterium przy wyborze wykonawców
 • poprawa organizacji pracy, bezpieczeństwa prawnego, oraz obowiązku dokumentowania
 • redukcja pośrednich i bezpośrednich kosztów przed i po wypadkach
 • kompatybilność z systemami jakości (EN ISO 9000 oraz kolejne, EN ISO 14001)
 • wzmocnienie motywacji u pracowników
 • preferowany dostawca
 • korzyści w zakresie konkurencyjności

Termin – do indywidualnego ustalenia z klientem.

Czas trwania szkolenia: 2 dni wraz z egzaminem. Możliwość otrzymania certyfikatu w dniu egzaminu. Na życzenie wydajemy również paszport SCC.

Ważność certyfikatu / paszportu: 10 lat

Zapewniamy wysoką jakość szkolenia, potwierdzoną wysoką zdawalnością. Kursanci podczas szkolenia dostają niezbędne pomoce naukowe, a po zdanym egzaminie certyfikaty SCC (w wersii angielskiej lub niemieckiej) oraz paszporty bezpieczeństwa SCC.

Szkolenia SCC Katowice – szkolenie SCC i egzamin SCC odbywają się na bieżąco w naszej siedzibie w Katowiach.
Szkolenia SCC w Polsce – szkolenie SCC i egzamin SCC możemy zorganizować i przeprowadzić w dowolnym miejscu w kraju, po wcześniejszym ustaleniu. Oferta dotyczy zorganizowanych grup.
Szkolenia SCC Warszawa – szkolenie SCC i egzamin SCC organizowane są również w ośrodku szkoleniowym Delphi w Warszawie

TÜV AUSTRIA oferuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy , ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz szkolenia specjalistyczne, dostosowane do specyfiki zakładów pracy, występujących w nich zagrożeń i technologii.

208_et09_120x140

Oferujemy między innymi:

 • szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP,
 • szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy,
 • szkolenia okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe wszystkich grup pracowniczych, dostosowane do indywidualncyh potrzeb zakładu pracy,
 • warsztaty za zakresu pierwszej pomocy,
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i potencjału pracowników to znakomita inwestycja. Umiejętności społeczne pomagają w osiąganiu oczekiwanej skuteczności, celów, rozwijaniu
i podtrzymywaniu dobrych relacji z zespołem oraz partnerami biznesowymi. Choć często bywają niewymierne, stanowią jeden z kluczowych elementów kompetencji zawodowych.

Przykłady obszarów, w których realizujemy szkolenia:

 • efektywna komunikacja,
 • budowanie zespołu,
 • profilaktyka wypalenia zawodowego,
 • rozmowy oceniające i dyscyplinujące,
 • mobbing i dyskryminacja,
 • kreatywność w działaniu,
 • motywowanie pracowników.

Szkolenia dedykowane, realizowane przez TÜV AUSTRIA, dają możliwość dopasowania programu, materiałów oraz metod szkoleniowych do faktycznych potrzeb firmy. Indywidualnie ustalane jest również miejsce szkolenia.

Efektywność szkoleń dedykowanych związana jest z ich wysoce zindywidualizowanym charakterem oraz skutecznością trenerów TÜV AUSTRIA.

Warsztaty dla służby BHP, pracodawców, kadry kierowniczej, a także pełnomocników
i auditorów systemów zarządzania, stanowią ważny element rozwoju organizacji, a także pomagają w kreowaniu i utrzymywaniu jej wysokich standardów. Szkolenia TÜV AUSTRIA mają charakter praktyczny i aktywny, zapewniając tym samym wysoką efektywność nauki.

Oferujemy między innymi:

 • szkolenia SCC,
 • warsztaty z zakresu oceny ryzyka zawodowego,
 • warsztaty z zakresu ergonomii pracy i oceny ryzyka ergonomicznego,
 • szkolenia REACH i CLP.

TÜV AUSTRIA we współpracy ze specjalistyczymi firmami treningowymi oferuje szkolenia w zakresie norm EN 1090 oraz EN ISO 3834.