Certyfikacja może zwiększać korzyści dla klientów w zakresie systemów oraz personelu. Jednostka certyfikująca TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce działa w kooperacji z TÜV AUSTRIA CERT GmbH.

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH dokonuje certyfikacji dotyczącej oznakowania CE („Conformité Européenne”).

Prace wykonane przez ekspertów TÜV AUSTRIA dają bezpieczeństwo, niezawodność oraz nowy poziom rentowności. Miliony ludzi mogą spać, wykonywać swoją pracę i cieszyć się czasem wolnym, ponieważ TÜV AUSTRIA dyskretnie czuwa nad ich bezpieczeństwem.

Certyfikujemy systemy zarzadzania:

 • jakością wg ISO 9001
 • środowiskowego wg ISO 14001
 • bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz ISO 45001
 • energią wg ISO 50001
 • jakością na potrzeby kształcenia wg ISO 29990
 • bezpieczństwem żywnosci wg ISO 22000
 • bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiskiem wg standardu SCC* / SCC** / SCC petro / SCP

Świadczymy usługi certyfikacji według określonych dyrektyw oraz przepisów.

 • EN ISO 3834 – 2, 3, 4 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Zakłady wykonujące prace spawalnicze
 • 2014/68/EU – systemu zapewnienia jakości producent materiałów i urządzeń ciśnieniowych
 • AD-2000 HP0; HP7/1; HP8/1; W0 – Przepisy niemieckie dotyczące wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
 • §14 Prawa kotłowego – Wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych na rynek austriacki
 • 2010/35/EU – Ciśnieniowe urządzenia transportowe
 • 2014/29/EU – Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • EN 1090 EXC 2, 3, 4 – Zakładowa kontrola produkcji – Wytwórca konstrukcji stalowych.
 • EN 15085 Klasa CL1, CL2, CL3, CL4 – Wytwórca spawanych elementów pojazdów szynowych (dawniej uznania wg DIN 6700)

Prowadzimy badania, nadzory produkcyjne i odbiory techniczne wg dyrektyw:

 • 2014/68/EU – urządzenia ciśnieniowe na znak CE – kotły parowe, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, oprzyrządowania zabezpieczającego;
 • 2014/29/EU – proste zbiorniki ciśnieniowe na znak CE
 • 2010/35/EU – zbiorniki przenośne na znak Π – zbiorników, beczek, zbiorników kriogenicznych, wiązek butli, cystern, części oprzyrządowania (armatury)

Jednostka certyfikująca TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce działa w kooperacji z TÜV AUSTRIA CERT GmbH.

 

KONTAKT

Maciej SKRZYPCZAK
Dyrektor Techniczny
tel.: +48 669 988 183
e-mail: maciej.skrzypczak@tuv.at