Procedura kwalifikowania technologii powinna być wdrożona przez nadzór spawalniczy w firmie w przypadku stosowania w produkcji procesu specjalnego jakim jest spawanie: przed rozpoczęciem właściwego spawania w produkcji, podczas wprowadzania nowej technologii, nowych urządzeń lub nowych materiałów spawalniczych.

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) wg serii norm PN EN 15614-1 (2,3,4,5,6,7,8) polega na przeprowadzeniu procedury sprawdzenia technologii poprzez jej zbadanie. Generalną zasadą tego procesu jest przygotowanie wstępnej instrukcji spawania (pWPS) zgodnie z normą PN-EN ISO 15609-1(2), wykonaniu złączy próbnych i ich zbadaniu. W trakcie spawania koryguje się pWPS. Wynikiem tego procesu są zakwalifikowane instrukcje technologiczne spawania (WPS) oraz protokół kwalifikacji technologii spawania (WPQR) zawierający pełen opis i zakres kwalifikacji oraz wyniki przeprowadzonych badań. Kwalifikowane WPS-y trafiają na stanowiska spawalnicze celem stosowania w pracy.

Etapy kwalifikowania technologii spawania wg norm serii PN-EN ISO 15614.

1. Szczegółowa analiza produkcji spawalniczej (określenie zmiennych zasadniczych spawania: proces spawania, gatunek materiału podstawowego, wymiary elementów, rodzaj złącz – grubość, średnica, pozycje spawania),
2. Wytypowanie złącza próbnego,
3. Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS,
4. Wykonanie złącza próbnego,
5. Badania nieniszczące i niszczące technologii spawania,
6. Wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną,
7. Opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS

TÜV AUSTRIA Services GMBH kwalifikuje technologie spawania pod kątem zgodności z wymaganiami norm i dyrektyw europejskich. Badania i kwalifikacje technologii spawania zapewniają wysoką jakość oraz niezawodność wykonanych prac spawalniczych.

TÜV AUSTRIA Services GMBH kwalifikuje również technologie przeróbki plastycznej – gięcia, butelkowania, kielichowania.