Zbiorniki, kotły i rurociągi będące pod ciśnieniem stwarzają duży potencjał zagrożenia. Wiele eksplozji kotłów parowych z częściowo katastrofalnymi skutkami przyczyniło się w ubiegłym stuleciu do utworzenia naszego przedsiębiorstwa. TÜV AUSTRIA zajmuje się od ponad 140 lat kryteriami bezpieczeństwa w technice urządzeń ciśnieniowych.

TÜV AUSTRIA – jednostka notyfikowana

TÜV AUSTRIA posiada status jednostki notyfikowanej (JN, NOBO) o numerze 0408 w zakresie urządzeń ciśnieniowych w odniesieniu do następujących dyrektyw:

 • 2014/29/EU – Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • 2014/68/EU – Urządzenia ciśnieniowe (PED)
 • 2010/35/EU – Ciśnieniowe urządzenia transportowe (TPED)

Zakres naszych działań:

 • uprawnianie zakładów w zakresie wytwarzania i montażu urządzeń ciśnieniowych objętych dyrektywami Unii Europejskiej
 • uprawnianie wytwórców materiałów stosowanych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych objętych dyrektywami Unii Europejskiej
 • badanie i dopuszczanie technologii spawania
 • wykonywanie obliczeń projektowych (również metodą elementów skończonych)
 • obliczanie i ocena naprężeń występujących w systemach rurociągów
 • badanie dokumentacji technicznej w odniesieniu do procedur projektowych i wykonawczych
 • badaniami nieniszczące
 • badania budowy
 • próby ciśnieniowe
 • próby szczelności

Ważne dla naszych klientów są zarówno aspekty bezpieczeństwa, nasza przydatność w zakładzie oraz czynnik ekonomiczny. Kompleksowość zagadnień jak również potencjał zagrożenia powodują, że potrzebny jest partner z bogatym zapleczem doświadczenia i praktyki w zakresie urządzeń ciśnieniowych. Wymagana jest nie tylko kompetencja na wszystkich etapach budowy kotłów i zbiorników, w zakresie inżynierii i techniki gazowej oraz spalania, techniki spawania i materiałowej, ale również know-how przy transporcie gazów, oparów oraz płynów łatwopalnych.

Nasi pracownicy są ekspertami w zakresie norm i przepisów, posiadają niezbędną wiedzę zdobywaną m.in. poprzez kontakty międzynarodowe. Ogromny potencjał oraz krajowe i międzynarodowe akredytacje są gwarantem optymalnej współpracy z naszymi klientami zgodnie z zasadą:
Zaufanie jest dobre, TÜV jest lepszy.

KONTAKT:

Łukasz WARZYŃSKI
Inspektor TÜV
tel.: +48 606 437 533
e-mail: lukasz.warzynski@tuv.at